Required position:

Outgoing Tour Manager

Organization:

Armenian Land Travel Agency

Industry:

Hospitality/Tourism

Location:

Yerevan, Armenia

Work type:

Full time

Required education level:

Master’s

Required languages:

Armenian , English , Russian

Job description:

Armenian Land Travel Agency is seeking for an experienced, motivated and competitive outgoing tour manager

Job responsibilities:

Excellent knowledge of English and Russian languages,
.active and communicative,
.ability to multitask in a short period of time,
.creative personality,
.experience in Hospitality is a must.
.1-2 year work experience is required

Opening date:

23 April 2012

Application deadline:

23 May 2012

Additional notes:

Please send your CV to Info@alta.am

About company:

Armenian Land Travel-ը հիմնադրվել է 2008 թվականին: Իր հիմնադրման օրվանից, ընկերությունը ներկայացնում է՝ հետաքրքիր առաջարկ և անհատական մոտեցում, հետաքրքիր առաջարկ և համապատասխան որակ և վերջապես հետաքրքիր առաջարկ, որը կբավարարի անգամ ամենաքմահաճ հաճախորդների ամենատարբեր ցանկությունները: Մարդիկ տարբեր են: Տարբեր են նաև նրանց նախասիրությունները և ցանկությունները: Եվ հենց այդ ցանկությունների բավարարմանն են ուղղված մեր բոլոր ջանքերն ու աշխատանքները:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s